Höken (Hultet), Kneippen

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Höken med närområde inom Kneippen i Norrköping.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 12 april 2011, § 61.

Större karta

Syfte

Syftet med planuppdraget är att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse inom kvarteret Höken.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 1.1 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplaner

Höken, Väduren, Näbben, Mesen 13, Kneippen

Mesen med närområde, Kneippen

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare
Telefon: 011-15 13 68

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping