Spårbyte på Värmlandsgatan

Värmlandsgatan

 

Norrköpings kommun ska byta ut spårvagnsspåret på Värmlandsgatan. Under samma period kommer Norrköping Vatten och Avfall på att rusta upp VA-ledningsnätet för framtiden, så att området inte ska behöva grävas upp två gånger. Under den tid som arbetet utförs kommer framkomligheten att begränsas i området. Själva spårarbetet inleds den 16 april.

För att minska påverkan på trafiken planeras arbetet att utföras i två etapper. Första etappen omfattar den delen av Värmlandsgatan som sträcker sig från Norra promenaden till Bråbogatan. Etapp två omfattar sedan delen från Bråbogatan till Hagaskolan.

Under varje etapp stängs motortrafiken av på den berörda delen av Värmlandsgatan, samt tillhörande tvärgator. Gående och cyklister kommer dock delvis att kunna använda Värmlandsgatans trottoarer under byggtiden. Eftersom arbetet under etapp ett sträcker sig från Norra promenaden innebär det att promenaden också kommer att behöva stängas av.

Byggstängsel kommer att sättas upp runt arbetsområdet. Under etapp ett uppförs en gångbro vid Enebygatan, och vid Bråbogatan skapas en grusad gångväg för att öka framkomligheten. För att säkra en extra väg för exempelvis blåljustrafik tas pollarna bort från den cykelväg som finns i området.

Spårarbetet påbörjas måndagen den 16 april. Från och med då stängs utöver motortrafiken även spårvägen av, och ersättningsbussar sätts in. Arbetet med etapp ett väntas vara klart omkring vecka 28 om allting går som planerat. Hela projektet bedöms sedan kunna slutföras till tidig höst 2018. Eftersom många kommer att beröras satsar man på att utföra arbetet så snabbt som möjligt; bland annat kommer det att vara konstant bemanning under hela semestern. Entreprenör för både spårarbeten och VA-arbeten är Skanska.

Under arbetets gång kommer ett tillgänglighetsarbete utföras vid utvalda hållplatser. En spårbreddning kommer även att ske för att redan nu anpassa spåren för framtida spårvagnar.

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart: april 2018

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt: Fredrik Johansson Edoff, platschef Skanska, telefon: 010-448 77 67 Projektledare är Fredrik Melefors, telefon: 0708-44 05 46

 

Etapp två:
Mer information om etapp två kommer i samband med att den ska inledas, eftersom det i dagsläget inte är helt klart hur trafiken då kommer att påverkas.

 

Kontakt