Spårbyte på Värmlandsgatan

Kartbild på hela arbetsområdet, Värmlandsgatan - Riksvägen - Hagaskolan

Norrköpings kommun ska byta ut spårvagnsspåret på Värmlandsgatan. Under samma period kommer Norrköping Vatten och Avfall att rusta upp VA-ledningsnätet för framtiden, så att området inte ska behöva grävas upp två gånger. Under den tid som arbetet utförs kommer framkomligheten att begränsas i området.

Eftersom många kommer att beröras satsar man på att utföra arbetet så snabbt som möjligt; bland annat kommer det att vara konstant bemanning under hela semestern. Entreprenör för både spårarbeten och VA-arbeten är Skanska. Under arbetets gång kommer ett tillgänglighetsarbete utföras vid utvalda hållplatser. En spårbreddning kommer även att ske för att redan nu anpassa spåren för framtida spårvagnar.

För att minska påverkan på trafiken planeras arbetet att utföras i två etapper.

Etapp ett

Första etappen omfattar den delen av Värmlandsgatan som sträcker sig från Norra promenaden till Bråbogatan.

Spårarbetet påbörjas måndagen den 16 april. Från och med då stängs utöver motortrafiken även spårvägen av, och ersättningsbussar sätts in. Arbetet med etapp ett väntas vara klart vecka 28 om allting går som planerat.

Byggstängsel är uppe runt arbetsområdet. Under etapp ett uppförs en gångbro vid Enebygatan, och vid Bråbogatan skapas en grusad gångväg för att öka framkomligheten. För att säkra en extra väg för exempelvis blåljustrafik tas pollarna bort från den cykelväg som finns i området.

Eftersom arbetet under etapp ett sträcker sig från Norra promenaden innebär det att promenaden kommer att behöva stängas av.

Etapp två 

Kartbild på Värmlandsgatan och Riksvägen

Kartbild på avstängningsområde under etapp två

Etapp två omfattar delen på Värmlandsgatan från Bråbogatan över Riksvägen fram till Hagaskolan och påbörjas vecka 28. Samma vecka öppnas Norra promenaden upp för trafik.

Arbetet planeras att vara klart vecka 37 och då kommer Riksvägen att öppnas upp igen.

Planerad publicering i e-avrop:

Planerad byggstart: april 2018

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt: Fredrik Johansson Edoff, platschef Skanska, telefon: 010-448 77 67 Projektledare är Fredrik Melefors, telefon: 0708-44 05 46.

Kontakt