Ramshällsvägen förlängs och får ny vändplan

Kartbild över Ramhällsvägen

Ramshällsvägen kommer att förlängas och en ny vändplan kommer att anläggas. Remmaren 5 kommer även att förses med vatten- och avloppsservis.

Planerad publicering i e-avrop: juni 2018

Planerad byggstart: hösten 2018

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. E-post jessica.svejd@norrkoping.se, telefon 011-15 38 45.

Kontakt