Pendlarparkeringen i Himmelstalund

Syfte och beskrivning

Kartbild över pendelarparkeringens område i Himmelstalund

Pendlarparkeringen i Himmelstalund ska förbättras till en bättre standard med fler parkeringsplatser och en tryggare belysning. För att erbjuda säkra cykelparkeringar kommer låsbara cykelboxar att finnas på platsen.

Planerad publicering i e-avrop: maj 2018

Planerad byggstart: sommaren 2018

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. E-post jessica.svejd@norrkoping.se, telefon 011-15 38 45.

Kontakt