Ombyggnaden av Packhusrondellen

Bild på Packhusrondellen

Syfte och beskrivning

Projektet omfattar ombyggnad av Packhusrondellen i Norrköping.

Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen samt vid en passage över Norra promenaden österut från rondellen, då det är en olycksdrabbad plats. En rad förbättringsåtgärder kommer att genomföras för att göra cirkulationsplatsen mer säker för alla trafikanter.

Planerad publicering i e-avrop: december 2017

Planerad byggstart: mars 2018

Planerat färdigställande: maj 2018

Kontakt: Markus Karlsson, platschef Peab. Telefon 0733-37 42 87.

Kontakt