Ny gestaltning av kvarteret Mjölnaren

En karta över kvarteret Mjölnaren.

Klicka här för större bild

Syfte och beskrivning

Kvarteret Mjölnaren vid Västgötegatan kommer att genomgå en förvandling. Målet är att skapa en attraktivare och tryggare trafikmiljö för alla som vistas i området, särskilt för gångtrafikanter.

Bostäder, butiker, parkeringshus, m.m. planeras i området. Vi bygger också en ny park och två mindre torg och det befintliga gatunätet får ny asfalt.

Arbetet är planerat i två etapper:

Etapp 1

Etapp 1 är arbeten på parkmark, Tunnbindaregatan

Entreprenör:

Startdatum: Våren 2018

Slutdatum: Hösten 2018

Kontakt: Fredrik Odin, projektledare, tekniska kontoret. E-post fredrik.odin@norrkoping.se, telefon 011-15 13 98.

Etapp 2

Etapp 2 innehåller arbeten på:

  • Mäster Påvels gränd
  • Västgötegatan
  • Garvaregatan
  • Bredgatan
  • Torgyta vid Västgötegatan/ Garvaregatan

Entreprenör:

Startdatum: 2020

Slutdatum: 2021

Kontakt: Fredrik Landelius, projektledare, tekniska kontoret. E-post fredrik.landelius@norrkoping.se, telefon 011-15 16 84.

Mer information och detaljplan för kvarteret Mjölnaren

Kontakt