Ny bullerskärm vid Ståthögavägen

Syfte och beskrivning

Kartbild på var bullerskärmen längs Ståthögavägen kommer att sättas upp.

Tekniska kontoret ska uppföra en bullerskärm längs Ståthögavägen. Syftet med bullerskärmen är att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.

Planerad publicering i e-avrop: juni 2018

Planerad byggstart: hösten 2018

Planerat färdigställande: vintern 2018

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. E-post jessica.svejd@norrkoping.se, telefon 011-15 38 45.

Kontakt