Ny bullerskärm vid Ståthögavägen

Kartbild på var bullerskärmen längs Ståthögavägen kommer att sättas upp.

Tekniska kontoret ska uppföra en bullerskärm längs Ståthögavägen. Syftet med bullerskärmen är att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.

Planerad byggstart: våren 2018

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. E-post jessica.svejd@norrkoping.se, telefon 011-15 38 45.

Kontakt