Ny bullerskärm vid Ståthögavägen

Syfte och beskrivning

Tekniska kontoret ska uppföra en bullerskärm längs Ståthögavägen. Syftet med bullerskärmen är att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.

Planerad publicering i e-avrop: juni 2018

Planerad byggstart: hösten 2018

Planerat färdigställande: vintern 2018

Kontakt: Jessica Svejd, projektledare, tekniska kontoret. E-post jessica.svejd@norrkoping.se, telefon 011-15 38 45.

Kartbild på var bullerskärmen längs Ståthögavägen kommer att sättas upp.

Kontakt