Resandet mellan Navestad och Söder tull har ökat med 20 procent sedan busslinjen ersattes med spårväg. Vi räknar med att en kortare restid gör att fler väljer att resa kollektivt. I och med Ljuralänken kortas restiden mellan Kvarnberget och Söder tull med 3 minuter. Reser man hela vägen till resecentrum vinner resenären 8 minuter, om linjen dras på Drottninggatan istället för Östra promenaden som trafikeras i dag. Det låter kanske inte som så mycket tid men om man tittar på hela kollektivtrafiksystemet betyder det att 2:ans linje skulle kunna trafikeras med nio istället för tio spårvagnar som idag.