Resandet mellan Navestad och Söder tull har ökat med 20 procent sedan busslinjen ersattes med spårväg. Vi räknar med att en kortare restid gör att fler väljer att resa kollektivt. Om Ljuralänken byggs gör det att restiden blir 3 minuter kortare mellan Ljura och Söder tull. Om linjen fortsätter längs med Drottninggatan blir restiden 8 minuter kortare mellan Ljura och resecentrum.