Idag sker 8 miljoner resor med kollektivtrafiken i Norrköping varje år och av dem sker 6 miljoner resor på spårvägen. I takt med att Norrköping växer och bostäder byggs blir vi fler människor i staden. Kommunens mål är att staden ska växa utan att biltrafiken ökar. Om fler väljer att resa kollektivt minskar antalet bilar i innerstaden vilket bidrar till en trevligare stadsmiljö. Minskad biltrafik är även nödvändigt ur ett klimatperspektiv. De sociala aspekterna spelar också in. Alla har inte bil och en utökad kollektivtrafik möjliggör för fler att ta sig till skola och jobb inom en rimlig pendlingstid.