Det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur förskolan kommer att påverkas om Ljuralänken byggs. Målsättningen är att störa förskolan så lite som möjligt men sannolikt kommer en del av förskolans utegård att försvinna. Om det blir så, kommer gården istället att utökas ut mot Vasaparken. Ljuralänken skulle innebära att trafiksäkerheten förbättras på Hagebygatan vid förskolan. Det beror dels på att biltrafiken minskar betydligt när Kristinaplatsen stängs av för genomfört. Dels på grund av att bromssträckan för spårvagn är kortare än för de bussar som åker där idag.