Ljuralänken uppskattas kosta 95 miljoner kronor och kommunen har sökt om bidrag från staten på 46,6 miljoner. Det innebär att kommunens faktiska utgift för byggnationen är cirka 48,4 miljoner. Även om Ljuralänken är en stor investering idag så är den långsiktigt lönsam. Idag är det fullt på spårvagnarna och vi behöver köra tätare trafik för att alla resenärer ska få plats. Om Ljuralänken inte byggs behöver vi köpa in minst en ny spårvagn mer än Ljuralänken och en ny spårvagn kostar cirka 30 miljoner kronor. Med Ljuralänken behövs färre vagnar för samma trafik, eftersom de hinner köra fram och tillbaka hela linjen på kortare tid.