Förbättringar på Södra Grytsgatan

Syfte och beskrivning

När byggprojektet i kvarteret Bommen är klart kommer vi att förbättra på Södra Grytsgatan.

Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Vi kommer även att förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.

Entreprenör:

Startdatum: Augusti 2019

Slutdatum: November 2019

Kontakt: Fredrik Odin, byggledare. Telefon 011-15 13 98

Kontakt