Förbättringar på Södra Grytsgatan

När byggprojektet i kvarteret Bommen är klart kommer vi att förbättra på Södra Grytsgatan.

Det kommer att byggas en in- och utfart till Kungsgatan. Vi kommer även att förbättra gatan, och trottoarerna utmed gatan. Delar av gatubelysningen kommer att bytas ut från stolpar till att sitta på fasaden istället.

Planerad publicering i e-avrop: vintern 2019

Planerad byggstart: mars 2020

Planerat färdigställande: augusti 2020

Kontakt: Jan Holmberg, telefon: 011-15 28 35. E-post: jan.holmberg@norrkoping.se.

Kontakt