Gång- och cykelväg längs med Stockholmsvägen

Syfte och beskrivning

En karta över Stockholmsvägen och den nya gång- och cykelvägen.

En ny gång- och cykelväg ska byggas längs Stockholmsvägens östra sida mellan Ingelstarondellen och Järngatan.

Det kommer även att byggas ett övergångsställe och en cykelpassage anpassad för gående och cyklister som ska över Kromgatan, öster om Ingelstarondellen. Syftet med projektet är att öka gång- och cykeltrafiken inom området.

I början av februari börjar arbetet med cykelbanan utmed Stockholmsvägen.

Farthinder vid Coops parkering

Vid infarten till Coops parkering kommer vi att bygga ett farthinder. Under arbetet blir det begränsad framkomlighet till Coops parkering från avfarten vid Stockholmsvägen. Arbetet beräknas pågå 10 maj till 18 maj 2017.

Arbetet vid Kromgatan

Kromgatan kommer att breddas samtidigt som passagen byggs. Det arbetet kommer främst att göras under nätterna, mellan klockan 22.00 till 06.00. In- och utfarten från Kromgatan till Ingelstarondellen kommer att vara avstängd under den tiden på vardagar. Övriga tider kommer ett körfält i vardera riktning att vara öppet. Arbetet beräknas pågå mellan 18 april och 18 maj 2017.

Entreprenör: Allt i Mark och Anläggning i Sydsverige AB

Startdatum: Februari 2017

Slutdatum: December 2017

Kontakt: Projektledare Natanael Ljung, Pontarius AB. Telefon: 070-844 01 89.

Kontakt