Femöresbron

Femöresbron byggdes år 1901 och binder samman området kring Åbackarna. Vid en inspektion 2016 framkom att bron led av allvarliga korrosionsskador och rost på tvärbalkar under brobanan. Tekniska kontoret bedömde att bron inte var säker för trafik och den stängdes därför av i september 2016.

Femöresbron lyftes bort i oktober 2017 och undersöktes för att se om den gick att reparera. Det visade sig att det blir bäst att bygga en ny bro med tanke på livslängd och underhåll. Den nya bron ska byggas enligt de riktlinjer för miljö och tillgänglighet som finns så att fler kan ta del av bron. Den ska byggas med respekt för platsen och likna den gamla bron så långt det är möjligt. Klicka här för att läsa mer om tekniska nämndens beslut.

Efter beslutet kan vi planera för att en ny bro ska komma på plats.

Enligt den tidsberäkning vi jobbar efter nu kommer det att finnas en återupprättad passage över Motala ström i slutet av år 2019.


Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.


Entreprenör:

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande: I slutet av år 2019

Kontakt: Olof Carlsson, e-post: olof.carlsson@norrkoping.se, telefon: 011-15 33 39.

Kontakt