Femöresbron

Syfte och beskrivning

Femöresbron byggdes år 1901 och binder samman området kring Åbackarna. Vid en inspektion 2016 framkom att bron led av allvarliga korrosionsskador och rost på tvärbalkar under brobanan. Tekniska kontoret bedömde att bron inte var säker för trafik och den stängdes därför av i september 2016.

Femöresbron lyftes bort i oktober och nu ska den undersökas för att se om den går att reparera. Efter det kan vi planera för att en ny bro ska komma på plats. Om det blir en ny bro kommer den att följa de riktlinjer som finns för miljö och tillgänglighet.

Enligt den tidsberäkning vi jobbar efter nu kommer det att finnas en återupprättad passage över Motala ström i slutet av år 2019.

 

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.


Entreprenör: Tunga Lyft i Sverige AB

Planerad byggstart: 14 september 2017

Planerat färdigställande: 30 november 2017

Kontakt: Anna Boholm, tekniska kontoret.
E-post anna.boholm@norrkoping.se, telefon 011-15 27 24.   

Kontakt