Pryssgårdsparken byggs om

Syfte och beskrivning

Bilden visar en karta med markering för pryssgårdsparken.

Klicka här för större bild

I mitten av juni började arbetet med att göra om Pryssgårdsparken. En arkeologisk undersökning har utförts och senare i höst/vinter kommer arbetet med lekmiljöerna att påbörjas. Under våren byggs gångvägen och dagvattendammen.


Hur kommer den nya parken se ut?

Den nya parken kommer att få bland annat en lekplats med klätterlek, gunga, grillplats, ny balanslek och rutschkana- Även nya fotbollsmål, en motorikbana och en ny gångväg med parkbänkar och papperskorgar genom hela parken.

Parken kommer att få ett promenadstråk med belysning från Norrgårdsvägen i söder till Finspångsvägen i norr, som binder ihop Enebymo med Pryssgården och Himmelstalund. Det kommer även att byggas en damm för rening och fördröjning av dagvatten. Dammen kan också ta hand om stora regn och minska antalet översvämningar i källare i området.

Med hänsyn till de arkeologiska fynd som gjorts kommer förslaget att ändras något, bland annat kommer inga diken att grävas och färre kullar att byggas. Det blir även lite färre nya träd- och buskplanteringar.

Illustrationsplan över parken

Illustration över lekparken

 

Entreprenör:

Startdatum: November 2017

Slutdatum: Sommar 2018

Kontakt: Urban Andersson, Ramböll, telefon 010-615 14 98

Kontakt