Ny lekplats och park i Kalvhagen

Syfte och beskrivning

En karta över var den nya lekplatsen och parken i Kalvhagen ligger placerad.

I projektet Norrköping vid Strömmen ingår en ny park och lekplats i Kalvhagen.

Parken kommer att sträcka sig ända fram till kajen och erbjuda gräsytor för lek, sol och rekreation. Flera träd kommer att tas ned för att öppna upp parken och göra den ljusare. Det kommer att finnas sittplatser, belysning och planteringar i form av häckar. I anslutning till parken planeras även för en offentlig toalett.

Lekmiljön vänder sig till både yngre och äldre barn och ska locka till lek. Temat för lekmiljön är klättring och det kommer bland annat att finnas gungor och trädkojor uppe i träden för barnen att leka i. För de lite mindre finns liknande kojor på marken.

Förslag på hur lekplatsen kan se ut.

Förslag på hur lekplatsen kan se ut. Illustrationen är gjord av Nyrens.

Läs mer om Norrköping vid Strömmen

Planerad publicering i e-avrop: maj 2018

Planerad byggstart:

Planerat färdigställande:

Kontakt: Projektledare Rickard Huld, 011-15 16 29, rickard.huld@norrkoping.se.

Kontakt