Lindö strand

Illustration av Lindö strand

Illustration av Lindö strand. Denna bild är ett arbetsmaterial och slutgilgtig gestaltning är under utarbetande.

Syfte och beskrivning

Lindö strand ska utvecklas och bli en ny mötesplats i Lindö. Det kommer att skapas en ny park med lekmiljö, en badplats för alla och en ny restaurang. Det kommer även finnas möjligheter för kontorslokaler – allt sammankopplat till det nya torget som skapas vid stranden. Man kommer också att kunna gå på upptäcksfärd på de nya naturstigarna i skogsdungen.

Flera byggherrar bygger bostäder för livets alla skeden. Idag har avtal tecknats med JM och Anebyhusgruppen. JM uppför cirka 130 lägenheter i bostadsrättsform. Husen är ritade av ÅWL Arkitekter. Anebyhusgruppen bygger 14 villor, varav hälften kommer tilldelas via kommunens tomtkö. Villorna är ritade av SandellSandberg. Anebyhusgruppen bygger också 35 radhus och 6 lägenheter i parhusform.

Ytterligare två byggherrar ska till och nu ligger fokus på att få in hyresrättslägenheter i området.

Projektet delas upp i tre etapper:
Etapp 1: gata och gång-och cykelväg
Etapp 2: torg, park och naturmiljöer
Etapp 3: badstrand, bryggor och pir

Planerad publicering i e-avrop: Etapp 1 samt vatten och avlopp, januari 2019. Etapp 2 och 3, april 2019.

Planerad byggstart: september 2019

Planerat färdigställande: hösten 2021

Kontakt: Projektsamordnare Fredrik Landelius, tekniska kontoret. Telefon 011-15 16 84. Projektledare Carolina Tovar, WSP. Telefon 010-722 64 55.

Kontakt