Grytstorget

Bilden visar en karta med markering för grytstorget

Syfte och beskrivning

Under 2018 byggs ett bryggdäck vid Grytstorget bakom Moa Martinssons staty. Efter att Norrköpingsborna har sagt sitt, planeras nu en plats för sollapning och häng, fler sittplatser, mer växtlighet och trevligare belysning. Förhoppningen är att fler hittar till och använder platsen.

Industrilandskapet är en viktig del av Norrköping och är många Norrköpingsbors stolthet. 2012 inleddes ett arbete där invånare engagerades och var med och skapade en ny vision för Industrilandskapet, Industrilandskapet Vision 2030, tillsammans med Norrköpings kommun.

Med målet att skapa fler stråk, mötesplatser och målpunkter i Industrilandskapet är Grytstorget en av tre platser som byggs om och utvecklas i enlighet med den nya visionen. Kärleksparken har redan byggts om. Hästskodammens östra strand och Kråkholmen ska också byggas om.

Klicka här för illustration

 

Planerad publicering i e-avrop: våren 2018

Planerad byggstart: sommaren 2018

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt: Projektsamordnare Fredrik Landelius, tekniska kontoret. Telefon 011-15 16 84.

Kontakt