Brygga utanför Gamla Tullhuset

Bilden visar en karta med markering för ny brygga. 

Syfte och beskrivning

Under 2018 kommer en brygga anläggas utanför Gamla Tullhuset 1. Det finns en idé om att upplåta bryggan tillfälligt sommartid för uteservering för den restaurang som kommer att etableras i Gamla Tullhuset.

 

Detaljplan för bland annat Gamla Tullhuset inom Gamla staden vann laga kraft den 15 juli 2011. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom detaljplanen.

Detta kommer att leda till att Norrköpingsborna och besökare får en utökad möjlighet till rekreation intill Strömmen.

Planerad publicering i e-avrop: våren 2018

Planerad byggstart: sommaren 2018

Planerat färdigställande: hösten 2018

Kontakt: Jessica Svejd, tekniska kontoret. Telefon 011-15 38 45.

Kontakt