Brygga utanför Gamla Tullhuset

Illustration på bryggan utanför Gamla Tullhuset

Under 2018 kommer en brygga anläggas utanför Gamla Tullhuset 1. Det finns en idé om att upplåta bryggan tillfälligt sommartid för uteservering för den restaurang som kommer att etableras i Gamla Tullhuset.

Detaljplan för bland annat Gamla Tullhuset inom Gamla staden vann laga kraft den 15 juli 2011. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom detaljplanen.

Detta kommer att leda till att Norrköpingsborna och besökare får en utökad möjlighet till rekreation intill Strömmen.

Planerad publicering i e-avrop: hösten 2018

Planerad byggstart: vintern 2018

Planerat färdigställande: våren 2019

Kontakt: Jessica Svejd, tekniska kontoret. Telefon 011-15 38 45.

Kontakt