Flygbilder

Fristående flygfoto

Exempelbild
Foto över Strömparken taget 2013

Vackra bilder som är fotade från luften över områden som är intressanta av olika anledningar för kommunen.

Bilderna finns i både jpg-format (lägre upplösning) och tif-format (högre upplösning). I Tif-formatet går det utmärkt att zooma in i och ändå se objekt klart.


Fristående flygfoto


Omfattning

Finns över många platser i kommunen, ta kontakt med oss för mer info

Aktualitet

Från 1996 och fram till idag

Leverans format

Jpg- samt tif-format

 

Utskrift på papper i format upp till A0

Pris

För pris kontakta Magnus Johansson

Ortofoto

Exempelbild

Ortofoto är anpassade flygbilder, det medför att de är skalriktiga och därför fungerar utmärkt som karta.

Kommunen har via entreprenörer skapat ortofoton som de senaste åren haft en upplösning på 8-10 cm per pixel.


Ortofoto


Aktualitet

Kommunen skapar årligen något ortofoto.

Leverans format

Digitalt bildformat ex. pdf, jpeg, tiff

 

Utskrift på papper i format upp till A0

 

geotiff, ecw samt WMS

Pris

För pris kontakta Magnus Johansson

Kontakt