Beställ nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett dokument som beskriver rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Vi har två typer av nybyggnadskartor, enkel och fullständig. När du ska ansöka om bygglov behöver du en situationsplan (tomtkarta) som ofta är baserad på en nybyggnadskarta.

Läs mer om situationsplan

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta behövs när du ansöker om bygglov för komplementbyggnad eller tillbyggnad. Ska du bygga utanför detaljplanelagt område räcker det med en enkel nybyggnadskarta oavsett vilken typ av byggnad du ska bygga.

Den enkla nybyggnadskartan visar fastighetens läge i plan och läget för befintliga byggnader. Uppgifter om markhöjder, planbestämmelser och anslutningspunkter för vatten och avlopp redovisas inte.

Fullständig nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta behöver du när du ska bygga en huvudbyggnad inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Den fullständiga nybyggnadskartan visar fastighetens mått och läge i plan. Den visar läget för befintliga byggnader, markhöjder, gränser för byggrätt, planbestämmelser samt läget i plan och höjd för anslutningspunkter för vatten och avlopp. Till kartan hör en beskrivning med information om till exempel detaljplan, plan- och gatukostnad, servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.

Vilken typ av nybyggnadskarta behöver du?

Är du osäker på vilken karta du ska beställa kontakta Bygglov på Bygg- och miljökontoret som avgör vilket kartunderlag som krävs.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov. Handläggningstiden för en fullständig nybyggnadskarta är cirka fyra till sex veckor och för enkel nybyggnadskarta cirka en vecka.

I samband med längre ledigheter exempelvis under sommaren och vid jul och nyår är handläggningstiden längre.


Hur levereras kartan?

En papperskarta levereras alltid vid beställning av enkel eller fullständig nybyggnadskarta och i digitalt format efter önskemål. De digitala formaten är dwg och pdf och levereras utan extra kostnad.

Vad kostar det?

Kostnaden för en enkel nybyggnadskarta varierar beroende på om det krävs en inventering och inmätning i fält. Grundkostnaden för en enkel nybyggnadskarta är 900 kr. Vid fältarbete tillkommer en timkostnad på 956 kr.

Kostnaden för en fullständig nybyggnadskarta varierar beroende på fastighetens storlek och regleras enligt gällande taxa.

Kontakta Amalia Landemark eller Elin Pettersson för att få reda på priset för din nybyggnadskarta.

När får jag fakturan?

Fakturan skickas i separat brev på posten efter att kartan är levererad.

 

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

Beställningen görs via länkarna nedan. När efterfrågad information är ifylld och blanketten undertecknad kan du skanna in blanketten och skicka via e-post eller skicka den med vanlig postgång.

Hur får jag tag på en kopia på en befintlig nybyggnadskarta?

Efter upprättande av en nybyggnadskarta blir den en offentlig handling och kan därmed lämnas ut till en kostnad enligt gällande taxa för kopior. Kontakta oss på Geografisk Information för att få en kopia.   

Kontakt