Verksamhetsmark

För dig som söker etableringsklar mark erbjuder Norrköping utmärkta lägen för alla typer av verksamheter. Ansvarig för kommunens verksamhetsmark är mark och exploatering i samverkan med näringslivsavdelningen.

Vi hjälper även till med att förmedla lokaler samt kontakter till privata industritomter om det inte finns lämpliga kommunala tomter. Du som söker lokal är välkommen att kontakta näringslivsavdelningen.

Vad ingår i tomten?

Alla tomter som säljs är detaljplanelagda och har utbyggt vatten/avlopp och gatunät.

För övriga anslutningar, kontakta respektive leverantör. För anslutning av el och fjärrvärme, kontakta Eon Elnät och Eon Värme. Vatten och avlopp ansluts genom Norrköping Vatten och Avfall AB.

Områden med försäljningsklar mark

I följande områden erbjuder Norrköpings kommun etableringsklar mark. För frågor om planerande och kommande områden, kontakta mark- och exploatering.

Större etableringsområden för logistik och industri

På Händelö, Södra Malmölandet och i Herstabergs verksamhetsområde erbjuder Norrköpings kommun större logistik- och industritomter genom näringslivskontoret. Områdena utmärks alla av sina mycket goda infrastrukturlägen.

Kontakt

Vill du bygga bostäder?