Odensåker, Skärblacka

En karta över Odensåker. 

Fyra nya tomter i Odensåker inom rödmarkerat område

I Odensåker som ligger vid sjön Glans södra strand cirka 3 kilometer nordost om Skärblacka vid Hagnerydsviken och cirka 16 kilometer från Norrköpings centrum vann en ny detaljplan för del av fastigheten Odensåker 4:1 med närområde inom Skärblacka laga kraft 2016-04-15.

Detaljplanen möjliggör fyra nya tomter på kommunal mark som planeras att erbjudas via tomtkön under hösten 2018.

Dessa tomter kommer inte vara bundna till någon husleverantör.

Kontakt