Odensåker, Skärblacka

En karta över Odensåker. 

Fyra nya tomter i Odensåker inom rödmarkerat område

I Odensåker som ligger vid sjön Glans södra strand cirka 3 kilometer nordost om Skärblacka vid Hagnerydsviken och cirka 16 kilometer från Norrköpings centrum vann en ny detaljplan för del av fastigheten Odensåker 4:1 med närområde inom Skärblacka laga kraft 2016-04-15.

Detaljplanen möjliggör fyra nya tomter på kommunal mark som planeras att erbjudas via tomtkön under hösten 2018.

Dessa tomter kommer inte vara bundna till någon husleverantör.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Mark och exploatering

Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontaktcenter 011-15 00 00

Kontakt

Edvard Kobusinski
Tfn: 011-153269

Skicka e-post

 

Daniella Aman
Tfn: 011-151805 

Skicka epost