Rosen 6

Ett förslag på hur Kvarteret Rosen skulle kunna se ut. Ett stort brunt hus med stora fönster. 

Tidigare förslag på utformning av nytt bostadshus i kvarteret Rosen. AG Arkitekter.

På parkeringen bakom förvaltningshuset Rosen planeras byggrätt för flerbostadshus med lokaler i delar av bottenplanet, varav en del kommer att hyras av kommunen.

Platsen ligger i ett centralt läge med närhet till resecentrum, strömmen och Norrköpings centrum. Byggrätten kan eventuellt delas vid intresse. Detaljplanen är i utställningsskede men avvaktar ny intressent för fortsatt arbete.

Under sommaren har intressenter fått lämna in intresseanmälningar för att bygga på tomtern. Tre aktörer har inom utsedd tid lämnat in intresseanmälan. Stadsplaneringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 10 december att tilldela marken till Hyresbostäder.

Kontakt

Björn Lunnerdal
Telefon: 011-15 12 37

Detaljplan

Detaljplan för Rosen 6

Kontakt