Rodga, etapp 2

Flygfoto över Rodga. 

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag var 13 januari 2015. Fyra bidrag inkom till juryn.

Området Rodga ligger intill Norrköpings resecentrum och utgör en viktig pusselbit i utveckling av Norrköpings stadskärna runt resecentrum. Nuvarande marktilldelning avser fastigheten Saltängen 1:11 samt del av Saltängen 1:1. Byggrätten möjliggör ca 11 000 kvm BTA enligt laga kraftvunnen detaljplan. Marken kommer att fördelas i två delområden.

Tävlingen var i två steg, med en inledande intresseanmälan följt av en arkitekttävling.

Inkomna tävlingsbidrag

Fyra tävlingsbidrag har inkommit per sista inlämningsdag den 13 januari. Förslagen lämnas in med ett motto, vilket används för att identifiera bidraget under juryarbetet. Efter avslutat juryarbete öppnas det slutna kuvert som avslöjar vilket företag som lämnat in vilket tävlingsbidrag. Mer information finns i programmet för fortsatt arkitekttävlan nedan.

Vänligen observera att filerna med tävlingsbidragen är stora.

Tävlingsförslag "OLIKALIKA"PDF (pdf, 4 MB)

Tävlingsförslag "AGDORIOB"

Tävlingsförslag "PROMENAD-LIV"

Tävlingsförslag "LANTERNA"

Vinnare av marktilldelningen

Kärnhems tävlingsbidrag Olikalika vann arkitekttävlingen. På andra plats kom HSB Östras tävlingsbidrag Promenad-liv.

Kontakt