Råssla 1:434 i Krokek

En karta över Råssla 1:434 i Krokek.

Uppdatering 2015-10-13

Efter slutförd utvärdering har stadsplaneringsnämnden beslutat att utse Myresjöhus AB som vinnare av marktilldelningen.

Om Råssla 1:434

Utmed Munkvägen i Krokek finns ett område tillgängligt för bebyggelse av radhus. Området föreslås byggas i 3 längor med totalt 8-12 bostäder. Området har närhet till handel, förskola, kollektivtrafik samt vårdcentral.

Fastigheten omfattar en yta om drygt 7 800 m2, högsta byggnadsyta är 30 % av fastigheten.

I samband med bostadsmarknadsdagen 2015 bjuds aktörer som vill bebygga området att lämna in anbud. Här presenteras underlag för inlämning av anbud.

Sista dag som anbud ska vara kommunen tillhanda är 31 augusti 2015.

Anbudsprogram

Anbudsprogram för Råssla 1:434, uppdaterat 20150608PDF (pdf, 778.2 kB)

Underlag

Sammanställning av Geotekniska utredningarPDF (pdf, 2.3 MB)

NaturinventeringPDF (pdf, 2 MB)

Råssla vattenverksamhetPDF (pdf, 282.2 kB)

Kompletterande dagvattenutredning för RåsslaPDF (pdf, 5.8 MB)

Fastighetskarta skala 1:2000 (A4)PDF (pdf, 1.1 MB)

Detaljplan - plankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

Detaljplan - planbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)

Detaljplan - genomförandebeskrivningPDF (pdf, 111.5 kB)

Kontakt

Frågor gällande intresseanmälan och efterföljande tävling ställs till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor och svar kommer att publiceras anonymt på denna sida.

Fråga inkommen 2015-08-13

Fråga: Vi vill ta del av detaljplanen för fastigheten men hittar den inte på webben?
Svar: Detaljplanekarta, planbeskrivning samt genomförandebeskrivning finns nu tillagt till underlags-listan.

Kontakt