Markanvisningstävling för Lindö Strand

Ett flygfoto med markeringar för område A, B och C.

Norrköpings kommun har genomfört två stycken markanvisningstävlingar för nya bostäder inom Lindö strand. Ett planprogram som antogs för området i juni 2010 visar en möjlig utveckling om cirka 200-250 nya bostäder i blandad form samt ett nytt hamncentrum och utvecklad hamn- och strandpromenad.

Tävlingen för de två första områdena Kullen (område A) och del av Roddaren (B) har genomförts. För område A har 11 tävlingsförslag inkommit och för område B har 7 tävlingsförslag inkommit. Vinnare har utsetts för båda områdena.

Vidare marktilldelningar kommer att ske senare i planprocessen.

Vinnare område A

För Kullen, område A, har Anebyhus AB utsetts till vinnare av stadsplaneringsnämnden. Här efterfrågades en bebyggelse i form av villor, småhus samt eventuellt enstaka flerbostadshus. Markanvisningsavtal tecknas vilket ger Anebyhus ensam förhandlingsrätt för området i det pågående detaljplanearbetet.

Ett förslag med flera vita mindre hus. 

Vinnande förslag område A, Anebyhus

Läs motiveringen till valet av vinnare för område APDF (pdf, 174.3 kB)

Se Anebyhus tävlingsförslag för område APDF (pdf, 1.5 MB)

Vinnare område B

För del av Roddaren, område B, har JM AB utsetts till delad vinnare tillsammans med Anebyhus AB av stadsplaneringsnämnden. Här efterfrågades en varierad bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Markanvisningsavtal tecknas vilket ger företagen exklusiv förhandlingsrätt för tävlingsområdet i det pågående detaljplanearbetet.

Ett förslag på två olika byggnader, ett i vitt och ett i rött.

Vinnande förslag område B, JM till vänster och Anebyhus till höger

Läs motiveringen till valet av vinnare för område BPDF (pdf, 173.5 kB)

Se JMs tävlingsförslag för område BPDF (pdf, 1.5 MB)

/bo-miljo/bygga/marktilldelning/markanvisningstavling-for/Anebyhus_omrade_B.pdfPDF (pdf, 2 MB)

Så har tävlingen gått till

I samband med Bostadsmarknadsdagen i juni 2011 bjöds företag in till att lämna in tävlingsförslag för Lindö strand, område A och B. Sista inlämningsdag var 28 september 2011. En jury utvärderade samtliga förslag enligt de tävlingskriterier som presenteras i tävlingsprogrammen för respektive område nedan.

Stadsplaneringsnämnden beslutade den 27/3 2012 om att anta vinnarna enligt juryns förslag.

Nedan hittar du tävlingsprogrammen och det underlag som lämnats ut till de tävlande.

Program för markanvisningstävling, område B (del av Roddaren) inom Lindö 2:1 - reviderad 2011-06-14PDF (pdf, 1.9 MB)

Program för markanvisningstävling, område A (Kullen) inom Lindö 2:1 - - reviderad 2011-06-14PDF (pdf, 2.3 MB)

Godkänt detaljplaneprogram för Lindö småbåtshamn (Lindö 2:1)PDF (pdf, 4.8 MB)

Karta över tävlingsområde A och B i (skala 1:3000, A3)PDF (pdf, 444.6 kB)

Strukturskiss med gator och egenskapsområden (skala 1:3000, A3)PDF (pdf, 548.8 kB)

Fastighetskarta i skala 1:2000 (A3)PDF (pdf, 1 MB)

DWG-fil över programområdet

Höjdsatt sketchup-modell över Lindö

Perspektivbild på möjlig utformning av ny huvudgata

Kompletterande information

2011-09-20: Tävlanden uppmanas att vid inskick av tävlingsbidraget lämna markpris i separat dokument för att underlätta administrationen i utvärderingsarbetet.

Kontakt

Under perioden 2011-06-09 till 2011-07-17 ställs frågor rörande markanvisningstävlingarna till Tina Bosnjak Erixon, tina.bosnjakerixon@norrkoping.se.

Från och med 2011-07-17 och fram till tävlingstidens utgång ställs frågor rörande markanvisningstävlingarna till Jonas Sivervik, jonas.sivervik@norrkoping.se.

Kontakt