Klockaretorpet

Klockaretorpet utökas med ett helt nytt område vid SMHI. Området ligger ligger två kilometer sydväst om Norrköpings centrum. Här utvecklas en ny attraktiv del av staden med traditionell stadskaraktär och en bra blandning av bostäder och verksamheter.

Utbyggnaden av den första etappen är i full gång. En ICA-kvantumbutik, ett äldreboende och 20 radhus är redan färdiga. Just nu pågår byggnation av 72 hyresrätter i flerfamiljshus (i det grönmarkerade området längst väster ut) samt 20 bostadsrätter.

Alla tomter för bostadsbyggnation i etapp ett är nu tilldelade. I områdets norra del finns mark för butik/kontor kvar för tilldelning.

Planarbetet för etapp 2 av utbyggnaden återupptas i början av 2015. Här ska hållbarhet stå i fokus för att skapa en stadsdel anpassad för framtidens utmaningar ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

En karta över Klockaretorpet. 

Kontakt

Malin Cuclair
011-15 34 15
mex@norrkoping.se

Mer information

Detaljplan etapp 1

Kontakt