Byggdialogen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Byggdialogen är en fortsättning på Byggakuten och en del i Norrköpings kommuns arbete med att skapa en tätare kontakt och informationsutbyte med bostadsbranschen.

Just nu finns det inga tider att boka.

Vad är byggdialogen?

Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Exempel på frågor som kan avhandlas:

  • Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
  • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
  • Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Norrköpings stadsutveckling?

Vem är byggdialogen?

Från Norrköpings kommuns sida finns stadsbyggnadsdirektören samt ansvariga tjänstemän inom mark och exploatering, fysisk planering samt bygglov på plats för att hjälpa ditt företag med era frågor, synpunkter och idéer.

  • Björn Lunnerdal, processansvarig mark och exploatering
  • Karin Milles, stadsarkitekt
  • Marita Eriksson, bygglovschef
  • Sani Muric, processansvarig detaljplanering

Kontakt