Bygglov

Har du frågor om byggande, bygglov, anmälan mm. Ring vår rådgivningstelefon för att få hjälp direkt eller för att boka tid

Rådgivningstelefon 011-15 15 41
Telefonen är öppen måndag - fredag 10.00-12.00. Måndag-onsdag 13.00-15.00.

Under juli månad är rådgivningstelefonen på bygglov endast öppen på förmiddagar.

Har du ett pågående ärende kontaktar du din handläggare direkt. Vem som är din handläggare och telefonnummer står i ärendebekräftelsen du fick när ditt ärende kom in till oss. Du kan också lämna fastighetsbeteckning, telefonnummer och namn till rådgivningstelefonen, så ringer en handläggare upp.

Personal

Chef bygglov

Marita Eriksson
Telefon: 011-15 13 47

Bygglovarkitekt

Roland Nitz

PBL-strateg

Nirmala Kahrimanovic

Administration

Maria Liljeqvist

Ann Lind

Birgitta Morin

Christina Eriksson

Helen Andersson

Bygglov, rivningslov, marklov, strandskydd, förhandsbesked

Bygglovingenjörer

Elin Lindqvist

Cecilia Aspling

Gabriel Külen

Helena Malmström

Johan Grönqvist

Johanna Silén

Josefine Bäck

Louise Lindroth

Michel Yakob

Robert Kihlén 

Anmälan, rivningsanmälan

Byggnadsinspektörer

Per Appelqvist

Anders Barkstedt

Jenny Andersson

Kenth Åstrand

Lillemor Edvinsson

 

Tillsyn

Denis Alijagic

Frida Hedin

Marie Zetterström

Nires Kharimanovic

 

VVS

VVS-inspektör

Vakant

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Nires Kahrimanovic

Energi- och klimatrådgivning

Per Sjöström
Telefon: 011-15 16 44

Kontakt