Bostadsanpassning

Vi ger bidrag till bostadsanpassning och återställning. Vår uppdragsgivare är byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Personal

Anders Hägg
Bostadsingenjör
Telefon: 011-15 12 18

Lilian Lobos Vásquez
Samordnare, bostadsanpassning
Telefon: 011-15 12 46

Marcus Arnér
Bostadshandläggare
Telefon: 011-15 15 21

Yngwe Lutteman
Bostadsingenjör
Telefon: 011-15 13 03


Kontakt