Sök marklov

När behöver du marklov?

Du behöver marklov om du ska ändra markhöjden inom detaljplanerat område. Att fylla marken max 50 cm, på en mindre yta av tomten, kräver dock inte marklov. Det förutsätter att ändringen inte påverkar grannar negativt, till exempel med avseende på dagvatten.

Du behöver marklov om du till exempel ska:

  • Ändra marknivån på stora delar av din tomt mer än 50 cm.

Du kan även behöva marklov för sådana åtgärder utanför detaljplanerat område, om det står i eventuella områdesbestämmelser.

Att söka marklov

Om du vill söka marklov ska du skicka in:

  • Blanketten - Ansökan om bygglov.
  • En situationsplan som anger var markåtgärden ska utföras samt markhöjder före och efter åtgärden.

Du kan även ansöka digitalt via Mitt bygge.

Kontakt