Förhandsbesked

När behöver du förhandsbesked?

Du behöver till exempel förhandsbesked om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område. Byggnads- och miljöskyddsnämnden gör en lokaliseringsprövning och undersöker om platsen är lämplig för det du vill bygga. Du behöver inte ha bestämt vilket hus du vill ha.

Får du ett positivt förhandsbesked är du garanterad ett bygglov om du ansöker om bygglov inom två år från det att du fått förhandsbeskedet och följer eventuella föreskrifter i förhandsbeskedet.

Att söka förhandsbesked

Om du vill söka förhandsbesked ska du skicka in:

  • Blanketten - Ansökan om bygglov.
  • En karta som visar tänkt tomtplats och byggnadens ungefärliga placering.

Du kan även ansöka digitalt via Mitt bygge.

Kontakt