Eldstad

Du ska göra en anmälan när du vill installera eller ändra en eldstad. Beroende på vad du ska göra kan du även behöva ansöka om bygglov.

Krav på bygglov

Du måste ha bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och du ska placera eller utforma skorstenen så att det påverkar byggnadens yttre mycket. Detta kan till exempel hända om du placerar skorstenen långt ifrån nocken, vilket oftast gör att skorstenen blir hög (skorstenen ska vara minst 1 meter högre än taktäckningen och mynna över taknocken).

Krav på anmälan

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Installera en ny eldstad.
 • Installera en braskassett.
 • Byta bränsleslag.
 • Byta eller ändra din skorsten, till exempel vid installation av insatsrör eller helt ny rökkanal.
 • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Inget krav på anmälan

Du behöver inte göra någon anmälan om du ska:

 • Byta till en likvärdig eldstad, till exempel från en braskamin till en ny braskamin, byte från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
 • Installera en pelletsbrännare i en befintlig panna.

Handlingar du måste lämna in

För att söka bygglov eller göra en anmälan ska du lämna in följande:

 • En ansökan som visar vilken typ av braskamin och skorsten du ska installera.
 • Bifoga även kopia av typgodkännande för dem.
 • Fasadritningar som visar utseendet med den nya skorstenen.

Att tänka på

 • Du ska elda vedpannor mot ackumulatortank när du installerar eller byter ut dem.
 • Eldstäder och modulskorstenar ska vara typgodkända. Detta gäller även eldstäder som inte kräver anmälan eller bygglov.
 • Du bör kontakta sotarmästaren i ett tidigt skede, telefon: 010-499 28 00.

Kontakt