Beställ tekniska handlingar

Digitala tekniska arkivet, DTA, är en samlad plats för kommunens tekniska handlingar. Du kan beställa tekniska handlingar inom dessa områden:

  • Bygglovsarkiv, med ritningar och tekniska handlingar på fastigheter i kommunen
  • Norrevo Fastigheter ABs arkiv, med ritningar på kommunägda fastigheter, till exempel skolor och förskolor
  • Detaljplaner
  • Geotekniska undersökningar i Norrköpings kommun

För beställning av baskarta, tätortskarta, ortofoto och nybyggnadskartor kontakta Geografisk information.

Kontakt

Digitalt tekniskt arkiv
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Servicetelefon
011-15 13 36

Skicka e-post