Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 9 av 9

9. Ansök om lantmäteriförrättning

Du kan göra din ansökan digitalt eller med blankett.

Digital ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning med blankett

Skicka ansökan till:
Norrköpings kommun
Lantmäterimyndigheten
601 81 Norrköping

Behöver du ytterligare information eller rådgivning så kan du ringa oss på vår rådgivningstelefon som är öppen måndag till fredag klockan 10.00–12.00.
Telefon: 011-15 13 50

Vill du besöka oss finns vi i Förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan 21. Boka tid via vår rådgivningstelefon innan besöket.

Kontakt