Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 8 av 9

8. Vad kostar det?

Avgiften kan antingen vara ett fast pris som överenskoms i anslutning till att vi får in din ansökan eller så debiteras du baserat på arbetade timmar och våra utlägg.

Timavgift
Förrättningslantmätare 1450 kronor per timme.
Biträdande handläggare 1150 kronor per timme.

När förrättningen är klart får du en räkning som ska vara betald inom 4 veckor.

Fastighetstekniska uppdrag går under en annan taxa. Kontakta oss för de priserna.

Kontakt