Riktlinjer för bostadsförsörjning

Norrköping växer. Nya Norrköpingsbor väljer att flytta hit och gamla stannar kvar för att leva, bo och verka här. Det behöver byggas bostäder. Många bostäder och bostäder för olika livssituationer, behov och plånböcker.

Kommunens ansvar är planeringen av nya bostäder, områden och livsmiljöer. Vi ska tillsammans med byggherrar som bygger och i dialog med kommunens invånare planerna för och skapa goda och ur alla aspekter hållbara livsmiljöer och bostäder som kan efterfrågas av flera oavsett bakgrund eller nuvarande livssituation.

I riktlinjer för bostadsförsörjning tar vi nu ett helhetsgrepp om bostadsplaneringen och hur vi kan göra för att planera för och skapa möjligheter till varierade bostäder som kan efterfrågas av många.

Nu är förslaget till riktlinjer ute på samråd där möjlighet finns att tycka till om framtidens bostadsplanering. Lägg till, dra ifrån och kom med förslag!

Samråd

Den 25 september – 23 november kan du tycka till om riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Lämna synpunkter

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark- och exploatering
601 81 Norrköping

eller stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se
Märk gärna svaret med SPN-2015/0330.


Kontakt

Lars Bergman, markstrateg
Telefon: 011-15 13 17

Dokument