Fairtrade City

Diplomeras till en Skola/förskola för Fairtrade

Vill du på ett enkelt, konkret och roligt sätt jobba med Fairtrade på din skola eller förskola? Då ska ni bli diplomerade till en Skola/förskola för Fairtrade! 

Lättare att fika schysst i Norrköping

Antalet fikaställen som erbjuder Fairtrade har ökat från åtta till sjuttiosex under Norrköpings dryga fem år som en Fairtrade City! Med det är vi bäst i Östergötland per-capita.

Kommunens etiska mål

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att ta ytterligare steg för en ökad etisk konsumtion i och med revideringen av kommunens etiska mål. Idag är 71% av det kaffe, 7% av det te, 38% av de bananer och 55% av den choklad som inhandlas av Norrköpings kommun etiskt märkt.

Vad innebär en Fairtrade City?

Som femte kommun i landet diplomerades Norrköping hösten 2007 till en Fairtrade City. Sedan dess har Norrköping omdiplomerats varje år. Diplomeringen innebär att vi lever upp till ett antal kriterier kring etisk konsumtion och att vi ska jobba för att årligen öka både medvetenheten om och konsumtionen av etiskt märkta produkter i Norrköping.

Erbjuder du Fairtrade produkter?

Hjälp oss inventera utbudet av Fairtrade produkter i Norrköping! Fikar ni Fairtrade på er arbetsplats eller erbjuder du Fairtrade produkter i din butik, i ditt kafé eller på din restaurang? Hör av dig så lägger vi till dig på listan. 

Nätverket Fairtrade City Norrköping

Erbjuder du Fairtrade produkter eller fikar du Fairtrade på din arbetsplats - då är du välkommen att komma med i nätverket för Fairtrade City i Norrköping. Via nätverket blir du uppdaterad om vad som är på gång inom Fairtrade -arbetet men det erbjuds även träffar och diplom till de som önskar.

Norrköpings styrgrupp

Fairtrade City - arbetet i Norrköping leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till invånare och verksamma i kommunen men även arbeta för att öka andelen etiska produkter i Norrköping.

Kontakt

Fairtrade city
Kommunservice
Rådhuset
601 81 Norrköping


Kontaktperson
Signe Isaksson
Koordinator

Tfn 011-15 11 22

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter