Parkering

City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. Övrig allmän parkering i kommunen är med undantag för ett fåtal platser gratis.

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar om inte annat anges. För längre uppställning än 24 timmar hänvisas i första hand till parkering på fastighetsmark.

Detta gäller för plats märkt med texten "röd biljett"

Parkeringar utmed gator och trottoarer i centrala Norrköping markeras med en skylt med texten ”röd biljett”.

Avgiften är 20 kronor/timme. Minsta avgift är 20 kronor. Därefter kostar parkering 1 krona/3 minuter.

Tid för avgift är 8-20 på vardagar och 8-15 dag före söndag/helgdag.

Du köper röd biljett i automater märkta med röd City-P-skylt. Med en betald röd biljett kan du även parkera på alla parkeringsplatser som är märkta med ”blå biljett”.

Röda parkeringsplatser finns endast innanför promenaderna.

Detta gäller för plats märkt med texten "blå biljett"

Avgiften är 10/timme. Minsta avgift är 10 kronor. Därefter kostar parkeringen 1 krona/6 minuter.

Du köper blå biljett i automater märkta med blå City-P-skylt. Med en betald blå biljett kan du endast parkera på parkeringsplatser som är märkta med texten ”blå biljett”.

Tid för avgift är 8-20 på vardagar och 8-15 dag före söndag/helgdag.

Blåa parkeringsplatser finns både utanför och innanför promenaderna. Innanför promenaderna gäller det främst parkering på torg och annan yta som inte är utmed en gata eller trottoar.

Parkeringsplatser innanför promenaderna där blå biljett gäller är på kartan blåa med röd ram.
Klicka för större bild

På följande parkeringsplatser innanför promenaderna gäller blå biljett: Chamberts plats, Kvarnholmsplan, kvarteret Berget, kvarteret Näcken, kvarteret Storkyrkan, kvarteret Torget 5, Kvarteret Gåsen, kvarteret Vårdtornet, Stortorget, Nya torget, Strömsholmen, parkeringsplatsen i korsningen Nya Rådstugugatan/Skepparegatan och parkeringsplatsen mitt emot Plankgatan 18.

Betala parkeringen med mobiltelefonen eller via SMS

Genom att ansluta dig till någon av tjänsterna Tele-P eller Easypark kan du lösa din parkeringsbiljett för City-P eller boendeparkering via din mobiltelefon. Du betalar bara för den tid din bil står parkerad och du slipper betala med mynt. Minsta avgift är 10 respektive 20 kronor.

Ett nytt alternativ är Parkster. Det är en tjänst för att betala P-avgifter med en smartphone via en särskild app. Kostnaden är samma som ordinarie taxa men du betalar bara för tiden du står parkerad. I dagsläget fungerar Parkster endast för parkeringarna vid Centralbadet samt pendlarparkeringen (Kvarteret Skepparen) vid stationen. Läs mer på parkster.se

Det går även att köpa en SMS-biljett. En SMS-biljett kostar 10 respektive 20 kronor i timmen plus telefonoperatörens omkostnad på 25 %. Mer information om SMS-biljetter finns på biljettautomaten.

Periodbiljetter

Det finns flera sorters biljetter för dig som planerar att parkera en hel dag eller mer.

Läs om periodbiljetter här

Parkeringskartan

parkeringskartan ser du var alla parkeringsautomater och parkeringsytor finns. Du ser också om automaten är till för köp av röd eller blå biljett.

Senast ändrad november 2013

Kontakt

Tekniska kontoret 
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kundservice
Telefon 011-15 15 50
Skicka e-post

Företagslinje 
Telefon 011-15 29 10
E-post
foretag.tekniska@norrkoping.se

Fler kontaktuppgifter

Kontakt

Parkeringsenheten
Tfn 011-15 15 27
samt 011-15 15 77

Felanmälan av P-automat
Tfn 011-15 15 97

Boendeparkering
Tfn 011-15 15 27
Fax 011-18 73 19
Skicka e-post

Biljettförsäljning
Turistbyrån
Källvindsgatan 1
Värmekyrkan
602 40 NORRKÖPING
Tfn: 11-15 50 00