Publicerad 27 april 2012 kl 13:45

Bra omdömen för skolskjutsen i Norrköping

Skolskjutsen i Norrköping håller fortfarande bra kvalitet. I den årliga enkät som utfördes i november 2011 gav elever och föräldrar sitt besked: den upphandlade skolskjutsen får bra betyg på nästan alla områden.

Majoriteten av dem som svarat på enkäten anser att det är säkert och tryggt ombord och upplever också att det som utlovas i servicedeklarationen infrias. Dessa siffror är något högre hos de barn som åker skolbuss eller skoltaxi, jämfört med de barn som åker med kollektivtrafiken till och från skolan.

Skillnaderna mellan kollektivtrafik och skolbuss ligger främst i upplevd trygghet och säkerhet. De som åker skolbuss upplever större trygghet och säkerhet än de som använder sig av kollektivtrafik. Som övriga synpunkter har föräldrar och barn bland annat uttryckt önskan om säkrare hållplatser, framför allt inom kollektivtrafiken.

Du kan ta del av rapporten och andra undersökningar som Norrköpings kommun utför som en del i sitt förbättringsarbete, för att kunna ge dig som medborgare en bra service.

Kontakt

Tekniska kontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21, plan 2
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 15 50
Fax 011-12 47 90

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter