Kollektivtrafik

Det är lätt att resa kollektivt i Norrköping. Den lokala kollektivtrafiken består av bussar, spårvagnar och pendeltåg.   

Östgötatrafiken samordnar kollektivtrafiken i Norrköping och resten av Östergötland.  På Östgötatrafikens hemsida hittar du bland annat information om biljettpriser, tidtabeller och kartor för buss- och spårvagnstrafiken, kompletteringstrafik på landsbygden och skärgårdstrafik.