Gator och vägar

Händelöbrons öppettider

Händelöbron är den enda bron i Norrköping som måste öppnas för att släppa förbi sjötrafiken. Olika regler och tider gäller för privat trafik och nyttotrafik.

Foto på övergångsställe.

Felanmäl det som är trasigt

Med vår webbtjänst kan du enkelt felanmäla det som inte fungerar på gator och i stadsmiljön samt meddela om felparkerade bilar.

Foto på en gata i stan med bilar.

Fint på gatorna

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. De städas med regelbundna intervaller. Inom centrumområdet minst en gång i veckan och på övriga ytor minst tjugo gånger om året.

Kontakt

Tekniska kontoret 
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kundservice
Telefon 011-15 15 50
Skicka e-post

Företagslinje 
Telefon 011-15 29 10
E-post
foretag.tekniska@norrkoping.se

Fler kontaktuppgifter