Gator och vägar

Bild på en kvinna på väg ner för en snöig trappa.

Sandutlämning

Under vintern är det är upp till den privata fastighetsägaren att se till att gångbanan utanför det egna huset är halk- och snöbekämpat.

Från måndag 17 november kan du hämta sand på två ställen i Norrköping:

  • Himmelstalund: Sväng vänster i rondellen innan Himmelstalundshallen in på Skälvs väg. Ta sedan första vägen till vänster, in på parkeringen.
  • Navestad: I korsningen mellan Navestadsgatan och Spelmansgatan, vid hundrastgården.

Du ansvarar själv för transporten i eget emballage. Du får hämta max 200 liter sand till din sandning.

Händelöbrons öppettider

Händelöbron är den enda bron i Norrköping som måste öppnas för att släppa förbi sjötrafiken. Olika regler och tider gäller för privat trafik och nyttotrafik.

Foto på övergångsställe.

Felanmäl det som är trasigt

Med vår webbtjänst kan du enkelt felanmäla det som inte fungerar på gator och i stadsmiljön samt meddela om felparkerade bilar.

Foto på en gata i stan med bilar.

Fint på gatorna

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. De städas med regelbundna intervaller. Inom centrumområdet minst en gång i veckan och på övriga ytor minst tjugo gånger om året.

Kontakt

Tekniska kontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21, plan 2
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 15 50

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter