Gator och vägar

Foto på en cyklist på en gata.

Fint på gatorna

Norrköpings kommuns tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. De städas med regelbundna intervaller. Inom centrumområdet minst en gång i veckan och på övriga ytor minst tjugo gånger om året.

Händelöbrons öppettider

Händelöbron är den enda bron i Norrköping som måste öppnas för att släppa förbi sjötrafiken. Olika regler och tider gäller för privat trafik och nyttotrafik.

Foto på övergångsställe.

Felanmäl det som är trasigt

Med hjälp av vår webbtjänst kan du enkelt felanmäla sådant på gatorna och i stadsmiljön som inte fungerar.

Kontakt

Tekniska kontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21, plan 2
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 15 50

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter