Vision Industrilandskapet

Ett vackert område med många industriminnen. En plats för konserter, utomhusbio och evenemang. En unik och inspirerande miljö för kunskapsföretag. Hjärtat av studenternas Norrköping. Allt och mer därtill är Industrilandskapet. Men hur ska framtidens Industrilandskap se ut?

Efter en omfattande dialog med medborgare, näringsidkare och studenter vid Campus Norrköping har nu en helt ny plan för Industrilandskapet tagit form - "Industrilandskapet Vision 2013".

Industrilandskapet Vision 2013

Utveckla de allmänna ytorna så att de blir mer publika, locka fler företag att etablera sig i området och få Industrilandskapet ännu mer attraktivt för turisterna! Så kan man sammanfatta planen för Industrilandskapets utveckling. Men det handlar också om bostäder och ett växande Campusområde. Läs mer i rapporten nedan.

En vision för Norrköpings pärla – så här tycker Norrköpingsborna

Nedan kan du se sammanställningar och rapporter med idéer och synpunkter som kommit fram under arbetet.

Skärmdump från den interaktiva karttjänsten som visar Industrilandskapet i 3D

Norrköpingsbornas idéer i en interaktiv 3D-karta

En interaktiv 3D-karta har spelat en viktig roll i arbetet med Vision Industrilandskapet, här har Norrköpingsbor och andra intresserade lämnat omkring 400 idéer och kommentarer. I kartan kan du se alla kommentarer och en sammanställning av idéer och synpunkter på några platser i områden där många tyckt till.

Intervjuer med verksamma i området

Under perioden december 2011 – februari 2012 genomförde Skill personliga, individuella djupintervjuer med 46 personer. De intervjuade var representanter från fastighetsbolag, företag i området, representanter från Linköpings universitet och kommunala bolag. Centrala frågeställningar var ”hur ser du på Industrilandskapet idag och i framtiden?” och ”hur kan man utveckla området i en positiv riktning?”

Intervjuer med personer som rör sig i Industrilandskapet

Under helgen 14-15 april 2012 gjordes 100 kortintervjuer med förbipasserande i Industrilandskapet. Frågorna handlade om hur respondenterna upplevde Industrilandskapet i dagsläget, vad de associerade området med, hur ofta de vistades där och hur de önskade att området skulle utvecklas. Det var två studenter vid Programmet för Samhälls- och kulturanalys vid LiU som genomförde intervjuerna. Resultatet av intervjuerna presenteras i rapporten ”Norrköpings pärla” - en studie av Norrköpings invånares åsikter om Industrilandskapet.

Senast ändrad augusti 2013