En man klättrar på en bergsklippa vid Ågelsjön.

Åby/Jursla fördjupad översiktsplan

Nu påbörjas arbetet med en fördjupad översiktsplan för Åby/Jursla. Planens syfte är att utveckla ortens attraktivitet och boendekvalitéer samt ange nya möjliga lokaliseringar för bostäder och verksamheter.

Stort engagemang

Vi vill tacka alla er som deltagit i enkäten och vid dialogmötet på Åbyknuten. Totalt har 929 enkätsvar kommit in. Tillsammans med underlaget från mötet har vi nu en bra grund när vi ska ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Åby och Jursla.

Prioriterad utvecklingsort

Åby centrum

Åby/Jursla är en tätort strax norr om Norrköping, med ca 6500 invånare. Åby/Jursla erbjuder många kvalitéer för den som önskar ha närhet till all service, men ändå vill ha ett lugnare och mer ”lantnära” boende utanför stan. Här finns många vackra boendemiljöer och ett livligt centrum där det rör sig mycket folk även under dagtid. Här finns närhet till skolor och vacker natur och friluftsliv i form av badsjöar med kanotmöjligheter, möjlighet att åka långfärdsskridskor och mycket mer. Det är också enkelt att ta sig in till Norrköping både med kollektivtrafik och bil. 

Åby/Jursla är av Norrköpings kommun utsedd till prioriterad utvecklingsort. Norrköpings kommun vill därför utreda vilka möjligheter Åby/Jursla har att utvecklas ytterligare i positiv riktning.

Vad är en översiktsplan

En översiktsplan syftar till att utreda och beskriva möjligheterna till framtida utveckling inom ett område. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men uttrycker kommunens vilja med den framtida samhällsplaneringen, och är att betrakta som ett starkt planeringsinstrument som ligger till grund för det fortsatta arbetet med bland annat detaljplaner och bygglov.
 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter