Visionsbild för utvecklingen av Åby centrum.
Visionsbild för utvecklingen av Åby centrum. Bild: Linda Gårlin

Åby/Jursla fördjupad översiktsplan

Fördjupning av översiktsplan för Åby och Jursla syftar till att stärka utvecklingen i orterna. Målsättningen är att kopplingarna mellan Åby och Jursla ska stärkas, bostäder och verksamheter ska kunna etableras och kopplingarna in till Norrköping ska stärkas. I planförslaget redovisas därför tänkbara områden för bostads- och verksamhetsutveckling. Planen redovisar också tänkbara nya trafiklösningar, samt vilka grönområden som anses vara särskilt viktiga i området.

2 juni - 30 september ställs det nya förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla ut på samråd. Då har du möjlighet att tycka till.

Ta del av planförslaget här till höger.

Samråd 2 juni - 30 september

Vi vill ha skriftliga synpunkter med namn, adress och telefonnummer senast
30 september 2014 till:
Norrköpings kommun, stadsbyggnadskontoret
Fysisk planering, 601 81 Norrköping
E-post: fysiskplanering@norrkoping.se

Upplysningar lämnas av Martin Berlin, 011-15 19 53

Stort engagemang

Vi vill tacka alla er som deltagit i enkäten och vid dialogmötet på Åbyknuten inför översiktsplanen våren 2013. Totalt kom 929 enkätsvar in. Synpunkterna har legat till grund för planförslaget som nu är på samråd.

Prioriterad utvecklingsort

Åby centrum

Åby/Jursla är en tätort strax norr om Norrköping, med ca 6500 invånare. Åby/Jursla erbjuder många kvalitéer för den som önskar ha närhet till all service, men ändå vill ha ett lugnare och mer ”lantnära” boende utanför stan. Här finns många vackra boendemiljöer och ett livligt centrum där det rör sig mycket folk även under dagtid. Här finns närhet till skolor och vacker natur och friluftsliv i form av badsjöar med kanotmöjligheter, möjlighet att åka långfärdsskridskor och mycket mer. Det är också enkelt att ta sig in till Norrköping både med kollektivtrafik och bil. 

Åby/Jursla är av Norrköpings kommun utsedd till prioriterad utvecklingsort. Norrköpings kommun vill därför utreda vilka möjligheter Åby/Jursla har att utvecklas ytterligare i positiv riktning.

Vad är en översiktsplan

En översiktsplan syftar till att utreda och beskriva möjligheterna till framtida utveckling inom ett område. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men uttrycker kommunens vilja med den framtida samhällsplaneringen, och är att betrakta som ett starkt planeringsinstrument som ligger till grund för det fortsatta arbetet med bland annat detaljplaner och bygglov.
 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter