Översiktsplaner och fördjupningar

Översiktsplaner beskriver hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder och trafik. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta.

Pågående arbete med översiktsplaner och fördjupningar

Gällande översiktsplaner och fördjupningar

Kommunövergripande översiktsplaner

Fördjupningar av översiktsplanen

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för Norrköpings kommun

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Översiktsplan för landsbygden

Översiktsplan för staden

Riktlinjer för trafik

Fördjupningar av översiktsplanen

Graversfors

Händelö

Industrilandskapet

Kimstad

Mauritzberg

Norsholm

Stationsområdet och västra Saltängen

Svärtinge

Åby centrum

Åselstad - Ensjön

Östra husby

Resecentrum och södra Butängen