Nya byggnader och ny karaktär på Nya torget

Publicerad 14 januari 2015 kl 08:55

Nya Torget ska utvecklas från att vara ett bortglömt underutnyttjat torg till att bli en vacker och livfull plats med uteserveringar och torghandel.

Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för nya torget. Förslaget innebär att nya byggnader placeras på den östra sidan av torget. Byggnaderna kommer göra att torget blir något mindre, vilket kommer innebära att torget får en mer intim och rumslig karaktär. Lokalerna i markplan ska användas till handel, restaurang eller café och kommer bli en förlängning av torgytan.

På torget kommer det finnas plats för uteserveringar och torghandel som ger platsen liv och rörelse. Torget kommer också få mer grönska vilka tillsammans med andra material kommer att skapa mindre rum på torget.

De nya byggnaderna tar inspiration från byggnaderna i dess omgivning men har samtidigt ett modernt och samtida formspråk. Eftersom det kommer vara flera byggnader kommer ljus kunna ta sig in mellan byggnaderna ner på torget och de som bor på andra sidan Generalsgatan kommer kunna se torget mellan husvolymerna.

Även Generalsgatan utvecklas

Generalsgatan, som ligger öster om torget, får också ett lyft och kommer hänga samman med torget. Parallellt med planförslaget finns också idéer om hur Generalsgatan söder om torget kan utvecklas till ett park- och aktivitetsstråk. 

Tyck till om den nya detaljplanen

Den 19 januari hålls ett samrådsmöte för detaljplanen Samrådsmötet sker i form av öppet hus. Det innebär att du kan komma när som helst under öppethållandetiden och ställa frågor och komma med synpunkter och idéer.

Tid: Måndagen den 19 januari 2015, drop in mellan kl. 17.00-19.00.
Plats: Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.