Publicerad 22 maj 2012 kl 16:32

Norrköping 2030 - visioner för arkitektur och stadsbyggnad

Klicka för större bild

Norrköping är en fantastisk stad. Norrköping växer. Norrköping är kultur. Det är nödvändigt att bygga den sammanhållna staden. Så kan man sammanfatta utgångspunkterna för detta dialogdokument som syftar till att starta en diskussion om staden Norrköpings framtid. Hur ska staden byggas ut och utvecklas? Vi vill gärna att du deltar i det samtalet. Vår tidshorisont är i första hand fram till år 2030.

Dokumentet är av mer strategisk karaktär men innehåller ändå ett antal exempel från vår stad för att göra de översiktliga valen mer begripliga.

Dokumentet är en fortsättning på den gemensamma översiktsplan som Norrköpings kommun antog 2010. Den gemensamma översiktsplanen sätter in Norrköping i ett sammanhang i regionen med en gemensam arbetsmarknad med Linköping. Nu är det dags att göra jobbet med vad det innebär för vår stad. Det finns en översiktsplan för staden från 2002, den behöver delvis förnyas. Vår ambition har varit att spetsa den visionen från den gemensamma översiktsplanen och ge en idé om inriktningen fram till 2030.

Vill du delta i vårt dialogmöte för att diskutera detta vidare? Läs mer här...

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter