Detaljplaner

En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett visst område. När en ny detaljplan tas fram har du möjlighet att vara med och påverka.

Här kan du läsa om alla detaljplaner och program som är under arbete just nu. Planerna ligger kvar på hemsidan ett år efter antagande. Söker du en äldre gällande detaljplan kontakta Digitalt tekniskt arkiv för att beställa handlingarna.

Sök detaljplan via karta

Sök detaljplan via område eller status

Sök bland detaljplaner:
Programsamråd

Program godkännande

Plansamråd

Utställning/Granskning

Antagande

Överklagade

Laga kraft

Senast ändrad november 2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter