Detaljplaner

En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett visst område. När en ny detaljplan tas fram har du möjlighet att vara med och påverka.

Här kan du läsa om alla detaljplaner och program som är under arbete just nu. Söker du en gällande detaljplan hittar du den via kartan.

Sök detaljplan via karta

Sök detaljplan via område eller status

Sök bland detaljplaner:
Programsamråd

Program godkännande

Plansamråd

Utställning/Granskning

Antagande

Överklagade

Laga kraft

Senast ändrad den 18 februari

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter