Publicerad 27 februari 2013 kl 15:57

Ökad strömförsörjning ska få igång fler av kommunens IT-system

IT-enheten jobbar vidare med att få igång fler av kommunens IT-system. Strömförsörjningen är fortfarande inte tillräcklig för att starta alla servrar, men de prioriterade systemen är igång och mer ström dras nu till serverhallen för att få igång de system som ännu inte är uppe.

IT-enheten har jobbat med en gruppering av kommunens IT-system för att kunna avgöra i vilken turordning alla system ska kopplas på. De kritiska systemen prioriterades först och de kom upp under tisdagen.

Under onsdagen jobbar IT vidare med systemen och kan koppla på dem allt eftersom fler tillfälliga lösningar för strömtillförseln kommer på plats. Det är en begränsad mängd ström som hittills har dragits till serverhallen, men under kvällen och natten mot torsdagen ska situationen förbättras ytterligare och kommunens IT-chef Annika Thunell räknar med att den sista gruppen IT-system kommer att kopplas på torsdag morgon.

Återuppbyggnad av den permanenta strömförsörjningen pågår

Det var en brand i en batteripack som slog ut all ström i IT-enhetens serverhall i måndags. Sedan dess har IT-enheten haft tillgång till en begränsad mängd ström som inte har räckt till för alla servrar.

Samtidigt som arbetet med att få tillgång till mer ström pågår har också planeringen för att bygga upp den permanenta strömförsörjningen påbörjats. Själva serverhallen och maskinerna där har inte förstörts av branden, utan problemet har hela tiden varit den otillräckliga strömförsörjningen.

Gänget på IT-enheten har jobbat hårt sedan i måndags. De har inte haft tillgång till sina vanliga arbetsplatser utan har fått hålla till i tillfälliga lokaler. Till exempel har Kundservice IT suttit hos Räddningstjänsten.

– Stor eloge till alla som har ställt upp, säger Annika Thunell och berömmer både EON för deras beredskap och Landstinget, som tidigt hörde av sig och erbjöd sina tjänster. Annika är också glad för att många medarbetare har visat förståelse. Många är hårt drabbade, men uppskattar ändå allt arbete som har lagts ner för att lösa situationen.

Kundservice kan ge support för de system som är igång

Under torsdagen kommer det att finnas ström i en del av IT-enhetens personalutrymmen. Kundservice IT planerar därför att flytta in i sina vanliga lokaler. Kundservice finns tillgängliga på 2555 och hjälper till med frågor, även om supprten förstås är begränsad. Främst är det de system som är igång som Kundservice kan hjälpa till med.

Erfarenheterna av branden ska sammanställas

När systemen är uppe igen och verksamheterna kan jobba på börjar arbetet med att sammanställa de erfarenheter som man har samlat på sig efter den kris som branden medförde. IT-enheten ska skriva en rapport som tillsammans med verksamheternas erfarenheter blir underlag till en ny riskbedömning av kommunens verksamhetssystem.

I enlighet med den befintliga riskbedömningen finns kopior på kommunens kritiska system. Kopiorna ska startas manuellt när systemen går ner. Detta arbete påbörjades också efter branden och pågick parallellt med arbetet med att få ström till serverhallen, viket dock visade sig gå snabbare.

IT:s rapport kommer att vara klar om 3-4 veckor.

Kontakt

Louise Flygt
Kommunikationsdirektör

Annika Thunell
Chef för IT-enheten

Bertil Wildt-Persson
Säkerhetschef

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter